Avistel

AVIservices

072a46_4f0cbc7befb14c71846528db1f35d697_mv2_d_4236_2675_s_4_2.png
 • Lưu trữ và giao hàng

 • Lắp đặt

 • Bảo trì


Lưu trữ và giao hàng

Trong trường hợp dự án triển khai bị hoãn lại, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thiết bị lưu trữ trong lúc chờ đợi, trong một kho bảo mật « khách hàng » cụ thể.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thiết bị có sẵn ngay tại chỗ.

Để giảm bớt thời gian triển khai tại chỗ, chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả trong phân xưởng.

Cuối cùng, ngoài việc tiết kiệm thời gian, các thử nghiệm khác nhau được thực hiện trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn một chất lượng hoàn hảo.

Lắp đặt và bảo trì

Các nhóm kỹ thuật nội bộ của chúng tôi sẽ đảm nhiệm thực hiện các hoạt động cài đặt.

Hai loại dịch vụ được cung cấp :

 • Kết nối với server, mạng chính và lên sơ đồ thiết kế

 • Lắp đặt thiết bị trong phòng

Tuỳ thuộc vào cách tổ chức của bạn, bạn có thể tận dụng các dịch vụ bảo trì được thực hiện bởi nhóm kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Một số đề xuất dành cho bạn:

 • Bảo trì các thiết bị lắp đặt trong phòng

  o Màn hình, máy tính bảng

 • Bảo trì phần mềm Avistel

  o Phần mềm server, GTVX

 • Bảo trì các thiết bị liên quan đến việc thu sóng tivi
  o Mạng chính, linh kiện điện tử  


Sản phẩm và dịch vụ khác…